ความจำ ความจำเสื่อม สมอง สมองเสื่อม เสื่อม

สัญญาณ 10 ประการสมองเสื่อม รู้ไว้สักนิดก่อนสายไป

Home / สุขภาพทั่วไป / สัญญาณ 10 ประการสมองเสื่อม รู้ไว้สักนิดก่อนสายไป

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี จัดงานสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 โดยจัดบรรยายเรื่อง “รู้ได้อย่างไรว่าสมองกำลังจะเสื่อม จะแก้ไขอย่างไร ป้องกันอย่างไรได้บ้าง?” โดยผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ อุปนายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม กล่าวว่า ปัจจุบันพบคนไทยมีภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุมากขึ้น เนื่องจากคนไทยมีอายุยืนขึ้น จากการดูแลสุขภาพดีขึ้นและวิทยาการต่างๆ มีความก้าวหน้า

สัญญาณ 10 ประการสมองเสื่อม

อุปนายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม กล่าวอีกว่า สำหรับสัญญาณ 10 ประการ ที่บ่งบอกว่ามีอาการสมองเสื่อม ประกอบด้วย

1.สูญเสียความจำในระยะสั้น ที่กระทบต่อการทำงาน
2.สิ่งที่เคยทำเป็นประจำเริ่มทำไม่เป็น
3.ปัญหาด้านภาษา เลือกคำพูดไม่ค่อยถูก
4.ไม่รู้เวลาและสถานที่
5.สูญเสียการตัดสินใจ

6.ไม่ค่อยเข้าใจความคิดที่เป็นนามธรรม
7.วางของผิดที่แปลกๆ
8.อารมณ์หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
9.บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง
และ 10.สูญเสียความคิดริเริ่ม

ทั้งนี้วิธีการรักษาในปัจจุบันคือรับประทานยา และทำความเข้าใจกับญาติให้ยอมรับสภาพที่เกิดขึ้น และดูแลเยียวยาอย่างใกล้ชิด

บทความแนะนำ