27 สิ่งในชีวิตประจำวัน ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเชื้อแบคทีเรียอาศัยอยู่

ขึ้นชื่อว่า 'แบคทีเรีย' มันก็เป็นอันตรายสุขภาพ แต่ใครจะไปคิดล่ะว่า เจ้าเชื้อแบคทีเรียต่างๆ นั้นอยู่ใกล้เรามาก