Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ส่องกระจกมองจิ๋มให้คุ้นเคย | ก็จะรู้สึกอายๆ หน่อย แต่นี่คือเรื่องที่ควรเรียนรู้

การใช้กระจกส่องสำรวจดูอวัยวะเพศของตนเองนั้น เป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะเรียนรู้จักร่างกายของเราได้ ในช่วงแรกๆ พวกเราคงจะลังเลและใช้เวลานานกว่าจะตัดสินใจทำได้
ลักษณะต่างๆ อวัยวะเพศหญิง

ลักษณะต่างๆ อวัยวะเพศหญิง – มีรูปภาพ ลักษณะเยื่อพรมจรรย์

รู้จักกับหน้าตาเยื่อพรมจรรย์ เป็นส่วนของเนื้อเยื่อที่อยู่ถัดจากแคมเล็กเข้าไป มีรูปแบบแตกต่างกันไป เยื่อนี้ไม่เหมือนเยื่อกระดาษหรือเยื่อไม้ไผ่ที่จะขาดได้ง่ายๆ เพราะมันเป็นเนื้อเยื่อที่ยืดหยุ่นได้