ไข้จับสั่น หรือไข้มาลาเรีย อีกหนึ่งโรคที่เกิดมาแล้วหลายร้อยปี | วิธีการป้องกันที่ถูกต้อง

ไข้มาลาเรีย หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า ไข้ป่า ไข้จับสั่น ไข้ป้าง โดยโรคนี้เกิดจากเชื้อโปรโตซัวแพร่เข้าสู่ร่างกายของคนที่โดนยุงก้นปล่องเพศเมียกัด