อายุกับการนอนหลับให้เพียงพอ

อายุกับการนอนหลับให้เพียงพอ – คนในแต่ละช่วงอายุ ต้องนอนหลับนานเท่าไร ถึงจะพอ?

มูลนิธิการนอนหลับแห่งชาติ ในสหรัฐอเมริกา แนะนำระยะเวลาการ นอนหลับ ที่เหมาะสม โดยแบ่งตามเกณฑ์ช่วงอายุต่างๆ