การนอนหลับ อายุกับการนอน

อายุกับการนอนหลับให้เพียงพอ – คนในแต่ละช่วงอายุ ต้องนอนหลับนานเท่าไร ถึงจะพอ?

Home / สุขภาพทั่วไป / อายุกับการนอนหลับให้เพียงพอ – คนในแต่ละช่วงอายุ ต้องนอนหลับนานเท่าไร ถึงจะพอ?

การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยต่างๆ มากมาย กับร่างกาย วันนี้แคมปัส-สตาร์ มีสาระความรู้จากมูลนิธิการนอนหลับแห่งชาติ ในสหรัฐอเมริกา เรื่องการแนะนำระยะเวลาในการนอนหลับที่เหมาะสม โดยแบ่งตามเกณฑ์ช่วงอายุต่างๆ ดังต่อไปนี้ มาฝากน้องๆ กันค่ะ รู้ข้อมูลแล้วนำไปปฏิบัติตาม และบอกคนในครอบครัวด้วยนะคะ

อายุกับการนอนหลับให้เพียงพอ

– เด็กแรกเกิด (อายุ 0-3 เดือน) ควรนอน 14-17 ชั่วโมงต่อวัน

– เด็กทารก (อายุ 4-11เดือน) ควรนอน 12-15 ชั่วโมง

– เด็ก (อายุ 1-2 ปี) ควรนอน 11-14 ชั่วโมง

– วัยอนุบาล (อายุ 3-5 ปี) ควรนอน 10-13 ชั่วโมง

– วัยประถม (อายุ 6-13 ปี) ควรนอน 9-11 ชั่วโมง

– วัยมัธยม (อายุ 14-17 ปี) ควรนอน 8-10 ชั่วโมง

– วัยรุ่น (อายุ 18-25 ปี): ควรนอน 7-9 ชั่วโมง

– วัยทำงาน (อายุ 26-64 ปี): ควรนอน 7-9 ชั่วโมง เท่ากับตอนวัยรุ่น

– วัยชรา (อายุ 65 ปีขึ้นไป) ควรนอน 7-8 ชั่วโมง

สามารถ บวกลบ 1 ชั่วโมงได้บ้างในบางกรณี เช่น วัยรุ่น วัยทำงาน สามารถนอนได้ 6 หรือ 10 ชั่วโมง ซึ่งไม่ได้ถือว่านอนน้อยไป หรือนอนมากไป