Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เมื่อผู้หญิงพูดว่า .. หนูมีเชื้อ HIV

แต่ที่น่าเจ็บใจที่สุดคือ พี่ชาติรู้ตัวอยู่แล้วว่า ตัวเองมีเชื้อ HIV แต่ไม่เคยบอกกล่าวหรือจะป้องกันไม่ให้เชื้อมันแพร่มาถึงเธอเลย จนวันหนึ่ง เธอเริ่มรู้สึกว่า