กินข้าวเยอะแก่เร็ว - แนะนำให้กินผักและเนื้อก่อน

กินข้าวเยอะแก่เร็ว – แนะนำให้กินผักและเนื้อก่อน

มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ อ.ยามาอิชิ จากมหาวิทยาลัยคุรูเมะ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง