รวมความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟัน แปรงสีฟัน ยาสีฟัน

ควรแปรงฟันอย่างน้อยให้ได้วันละ 2 ครั้ง คือในตอนเช้าและก่อนเข้านอน วิธีการแปรงฟัน วิธีการเก็บแปรงสีฟันที่ถูกต้อง ควรแปรงฟันที่บริเวณไหนกันบ้าง