ข้อห้ามในการแปรงฟัน

รวมความรู้เกี่ยวกับ การแปรงฟัน แปรงสีฟัน และยาสีฟัน

รวมความรู้เกี่ยวกับ การแปรงฟัน - ควรแปรงฟันอย่างน้อยให้ได้วันละ 2 ครั้ง คือในตอนเช้าและก่อนเข้านอน วิธีการแปรงฟัน