สาระความรู้เรื่องไข่ และวิธีกินไข่ให้ได้ประโยชน์

วัยทำงานสุขภาพปกติ บริโภค 3-4 ฟอง/สัปดาห์ โคเลสเตอรอลที่มีในไข่นั้น จะอยู่เฉพาะในไข่แดง ส่วนของไข่ขาวไม่มีโคเลสเตอรอล