อันตรายจากการเสพติด Social Network

อันตรายจากการเสพติด Social Network ภัยเงียบที่ควรระวัง !!

อันตรายจากการเสพติด Social Network สังคมไทยทุกวันนี้ได้กลายเป็นสังคมก้มหน้า ทุกคนมีสมาร์ทโฟนคนละเครื่อง แต่ละคนมักจะก้มหน้าก้มตาจ้องมองโทรศัพท์ของตัวเองมากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัว