Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

การวัดขนาดถุงยางอนามัย

จะทำอย่างไร ถ้าสวม ถุงยางอนามัย แล้วน้องไม่สู้

ถ้าไม่สวมถุงยางปรากฏว่าแข็งตัวได้ มีเพศสัมพันธ์ได้ แต่พอสวมถุงยาง อ่อนตัวทันที อันนี้ก็คือแปลก แสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องของอวัยวะเพศแล้ว