9 วัคซีนจำเป็น ที่นักท่องเที่ยวต้องรู้ ก่อนเดินทาง

วัคซีนจำเป็น ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายไม่ต้องพบกับความเจ็บป่วย ลดความรุนแรงหากต้องเผชิญกับโรคที่ไม่คาดคิด

เข้าใจซะใหม่! 6 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้า

ทางป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ พาสัตว์เลี้ยงแสนรักไปซีดวัคซีนป้องกันและสังเกตสัตว์เลี้ยงแถวๆ บ้านว่ามีอาการของโรครึเปล่า