Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

มีจริงมีปลอม! โรคหนองในแท้ หนองในเทียม โรคฮิตที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคหนองใน ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่ติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์มากที่สุด ถ้าไม่ได้ศึกษาจริงๆ ก็จะไม่รู้เลยนะว่า มันมีหนองในแท้ หนองในเทียมด้วย