ตู้น้ำ ตู้น้ำหยอดเหรียญ หอพัก

วิธีสังเกตตู้น้ำหยอดเหรียญ ที่ปลอดภัย ให้ห่างไกลจากโรค

Home / สุขภาพทั่วไป / วิธีสังเกตตู้น้ำหยอดเหรียญ ที่ปลอดภัย ให้ห่างไกลจากโรค

ใครที่อาศัยอยู่ในหอพัก หรืออพาร์ตเมนท์ อาจจะต้องเคยได้ใช้บริการตู้น้ำหยอดเหรียญกันมาบ้าง เนื่องจากเป็นตู้กดน้ำสาธารณะ ดังนั้นแล้วก่อนใช้แนะนำทุกคนควรสังเกตให้ดีก่อน เลือกตู้ที่สะอาด ได้มาตราฐาน ไม่เช่นนั้นแล้วอาจเกดิผลเสียเป็นโรคต่างๆ มากมาย อาทิ โรคระบบทางเดินอาหาร อุจจาระร่วง และโรคบิด ว่าแต่จะมีวิธีสังเกตตู้น้ำว่าสะอาดได้อย่างไร ตามมาอ่านเก็บข้อมูลกันไว้ได้เลยค่ะ

ตู้น้ำหยอดเหรียญ ไม่สะอาด เสี่ยงเป็นโรคทางเดินอาหาร

กรมอนามัย พบว่า ในปี 2559 มีน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 40 ซึ่งสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือพบแบคทีเรีย ความเป็นกรด-ด่าง สี และความขุ่น ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนได้ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคบิด ดังนั้นแล้วก่อนใช้บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ทุกคนควรดูตู้น้ำที่ได้มาตรฐาน โดยสังเกตสภาพของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทั้งภายในและภายนอก เราขอลิสต์ออกมาเป็นข้อๆ ไว้ให้ชาวแคมปัสฯ ได้จำไปไว้สังเกตก่อนจะกอกน้ำตู้หยอดเหรียญกันค่ะ

7 วิธีสังเกต ตู้น้ำหยอดเหรียญ ที่สะอาดปลอดภัย

1. ต้องไม่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูล

2.ช่องรับน้ำภายในตู้ต้องสะอาด มีฝาปิดมิดชิด ไม่เป็นคราบสกปรก ปราศจากฝุ่นละอองและคราบอื่นใด

3.หัวจ่ายน้ำต้องเป็นวัสดุที่เหมาะสม เช่น สแตนเลส ไม่ควรเป็นท่อพลาสติกหรือสายยาง ที่สำคัญต้องสะอาดไม่เป็นตะไคร่หรือ

4.มีสิ่งสกปรกบริเวณหัวจ่ายน้ำ

5.สังเกตสี กลิ่นและรสชาติของน้ำ จะต้องไม่ผิดปกติจากที่เคยใช้เป็นประจำ

6.ด้านหน้าของตู้ต้องติดฉลากแสดงการแนะนำการใช้งาน รวมทั้งมีสติ๊กเกอร์การตรวจรับรองที่มีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ

7.ต้องระบุชื่อผู้ตรวจ ชื่อบริษัท วันเวลาที่มาตรวจอย่างชัดเจน

ที่มา:www.thaihealth.or.th, เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข