5 วิธี ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อม

5 วิธี ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อม ความจำเสื่อม

ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการความจำเสื่อม และโรคสมองเสื่อม คนที่ติดแอลกอฮอล์จะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของความจำระยะสั้น 5 วิธี ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อม

โรคความจำเสื่อมจดจำสิ่งต่างๆ ได้เพียง 1 วัน มีจริง! รู้จักกับโรคนี้กันค่ะ

TGA  เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการความจำเสื่อมชั่วคราว โดยผู้ป่วยจะมีอาการลืมเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนเหตุการณ์ปัจจุบัน และเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และหายได้เองโดยไม่มีอาการผิดปกติอย่างอื่นๆ เกิดร่วมด้วย