โรคความจำเสื่อมจดจำสิ่งต่างๆ ได้เพียง 1 วัน มีจริง! รู้จักกับโรคนี้กันค่ะ

TGA  เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการความจำเสื่อมชั่วคราว โดยผู้ป่วยจะมีอาการลืมเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนเหตุการณ์ปัจจุบัน และเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และหายได้เองโดยไม่มีอาการผิดปกติอย่างอื่นๆ เกิดร่วมด้วย