11 ท่ากายบริหาร ที่คุณสามารถทำได้ โดยไม่ต้องลุกจากเตียง!

นี้เรื่องเตียงดูดจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป! เพราะ Campus-Star จะพาไปดู 11 ท่าออกกำลังกาย ที่คุณสามารถออกกายบริหารอยู่บนเตียงนอนได้!