นอนกรนเรื่องใหญ่ ปล่อยไว้ไม่ได้แล้ว! สารพัดวิธีดับเสียงกรน ทำตามได้ไม่ยาก

นอนกรนไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เพราะการกรนแบบฮาร์ดคอ และมีอาการหยุดหายใจร่วมด้วยอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้เลยนะ