กรมควบคุมโรคเตือน! ฝุ่น กทม. เกินค่ามาตราฐาน แนะวิธีดูแลตัวเอง

วิธีดูแลตัวเอง จากการสูดดมฝุ่นขนาดเล็ก กรมควบคุมโรคเตือน! ค่าฝุ่น กทม. เกินค่ามาตราฐาน แนะวิธีดูแลตัวเอง