งูกัด ปฐมพยาบาล

11 ข้อควรรู้ การปฐมพยาบาลเมื่อถูก งูกัด

Home / สุขภาพทั่วไป / 11 ข้อควรรู้ การปฐมพยาบาลเมื่อถูก งูกัด

มีผู้เสียชีวิตจากการถูกงูกัดทุกปี ช่วงอายุที่พบมากที่สุดอยู่ระหว่างอายุ 10-39 ปี สาเหตุการเสียชีวิตเนื่องมาจากการปฐมพยาบาลที่ไม่ถูกต้องด้วย ลองไปอ่าน เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ การปฐมพยาบาลเมื่อถูกงูกัด ที่ถูกต้องกันค่ะ

การปฐมพยาบาลเมื่อถูก งูกัด ต้องทำอย่างไร

เมื่อถูกงูกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด ใช้ผ้าพันรอบอวัยวะที่ถูกงูกัดไม่ควรทำการขันชะเนาะ เพราะอาจทำให้อวัยวะส่วนนั้นขาดเลือดได้ และรีบพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที โดยสรุปวิธีการปฐมพยาบาล และข้อห้ามเมื่อถูกงูกัดที่ไม่ควรทำ ทั้งหมด 11 ข้อด้วยกันดังต่อไปนี้

วิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง

1. พยายามทำให้ผู้ป่วยคลายความกังวลและมีสติ
2. ถอดเครื่องประดับ และเสื้อผ้าที่อาจกดรัดอวัยวะส่วนที่ถูกกัดออก
3. ล้างแผลให้ผู้ที่ถูกงูกัดด้วยน้ำสะอาด
4. ให้ผู้ที่ถูกงูกัดนอนในท่าที่สบายและเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด แล้วผ้ายืดหน้ากว้าง 10 – 15 ซม. และมีความยาวอย่างน้อย 4.5 เมตร หรือใช้ผ้าอะไรก็ได้ที่มีความยาวเพียงพอพันรอบอวัยวะส่วนที่ถูกงูกัดทั้งส่วนให้กระชับและไม่แน่นจนเกินไป โดยเริ่มจากส่วนปลายหรือบริเวณรอบนิ้วมือ หรือ นิ้วเท้ายาวต่อเนื่องมาจนสุดอวัยวะ แล้วทำการดามอวัยวะส่วนที่ถูกกัดด้วยของแข็งเพื่อดามอวัยวะส่วนที่ถูกกัดไม่ให้เคลื่อนไหว เนื่องจากการเคลื่อนไหวหรือการหดตัวของกล้ามเนื้อจะทำให้พิษงูถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วขึ้น
5. รีบพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือเรียกรถพยาบาลมารับทันที

ข้อห้ามที่ไม่ควรทำเมื่อถูกงูกัด

6. ไม่ควรใช้ไฟจี้หรือใช้มีดกรีดบาดแผลที่ถูกงูกัด เพราะจะทำให้แพทย์วินิจฉัยได้ยาก และอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่บริเวณแผลได้
7. ไม่ควรทำการขันชะเนาะ เพราะอาจทำให้อวัยวะส่วนนั้นขาดเลือดได้
8. ไม่ควรใช้ปากดูดแผลที่ถูกงูกัด เพราอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่บริเวณแผล และหากว่าผู้ที่มาดูดแผลให้มีแผลในปากก็อาจได้รับอันตรายจากพิษงูได้
9. ไม่ควรให้ผู้ป่วยดื่มสุรา เพราะจะทำให้สับสนถึงอาการของพิษงูต่อระบบประสาท
10. ไม่ควรให้ยากระตุ้นหัวใจ มอร์ฟีน ยาระเหย หรือยาแก้แพ้ต่างๆ เพราะจะทำให้สับสนถึงอาการของพิษงูต่อระบบประสาท
11. ไม่ควรถู ขัด และนวดที่บาดแผลที่ถูกงูกัด เพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่บริเวณแผล และอาจทำให้มีเลือดออกมากขึ้นและร่างกายดูดซึมพิษได้เร็วขึ้น

อย่าลืมแชร์บอกต่อออกไปให้คนใกล้ชิด เพื่อจะนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการถูกงูกัดได้

ข้อมูลจาก : สถานเสาวภา