น้ำอัดลม ปัญหาสุขภาพ โรคอ้วน

โรคที่อาจจะเกิดจากการดื่มน้ำอัดลม | ความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ

Home / สุขภาพทั่วไป / โรคที่อาจจะเกิดจากการดื่มน้ำอัดลม | ความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ

ความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ โรคที่อาจจะเกิดจากการดื่มน้ำอัดลม – ถึงแม้ว่าตอนนี้มีน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาล แต่ก็ยังมีการใช้สารให้ความหวานทดแทน ถึงจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า แต่ถ้าดื่มในปริมาณมากๆ ทุกๆ วัน ก็สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ ควรดื่มแต่พอดี ไม่มากเกินไป

โรคที่อาจจะเกิดจากการดื่มน้ำอัดลม

ดื่มน้ำอัดลมบ่อยๆ เสี่ยงกับโรคต่อไปนี้ ..

โรคเบาหวาน ประเภทที่ 2

ผู้ที่ดื่มน้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มที่ให้รสหวาน ที่มีส่วนผสมของสารให้ความหวานเป็นประจำ มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ประเภทที่ 2

โรคอ้วน

จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ได้รับสารให้ความหวานเป็นปริมาณมากๆ จากน้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มอื่นๆ มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ เช่นภาวะน้ำหนักเกิน หรือโรคอ้วน

โรคอัลไซเมอร์

การบริโภคน้ำตาลในปริมาณมากๆ เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และโรคอัลไซเมอร์ได้

โรคที่อาจจะเกิดจากการดื่มน้ำอัดลม | ความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ

โรคหืดหอบ

การดื่มน้ำอัดลมที่มากเกินปกติ เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหืดหอบ และ โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ( COPD ) เทียบเท่ากับผู้ที่สูบบุหรี่

ฟันผุ

นอกจากน้ำตาลที่ตกค้างจะกลายเป็นอาหารของแบคทีเรีย และทำให้เกิดหินปูนแล้ว กรดในน้ำอัดลม สามารถทำให้เกิดปัญหาฟันผุจากการกรัดกร่อนของน้ำอัดลมได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : 5 Diseases That Soft Drinks Can Causeและ น้ำอัดลม กับความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพที่ควรรู้

บทความแนะนำ :