ค่านิยม นักล่า บริสุทธิ์ พรมจรรย์ เปิดซิง

บริสุทธิ์-ไม่บริสุทธิ์ เซ็กส์ไม่เดียงสา เปิดซิง นักล่า ค่านิยม

Home / เพศศึกษา / บริสุทธิ์-ไม่บริสุทธิ์ เซ็กส์ไม่เดียงสา เปิดซิง นักล่า ค่านิยม

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า จนถึงปัจจุบันนี้ เรื่อง “บริสุทธิ์-ไม่บริสุทธิ์” ก็ยังเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่ง ความคิดที่ว่า ผู้หญิงที่ดี ต้องไม่เคยมีอะไร กับผู้ชายอื่นใดมาก่อน ยังคงมีอยู่ แถมยังมีอยู่อย่างฝังแน่น เป็น “ค่านิยมงมงาย” เสียด้วย ไม่เฉพาะแค่ผู้ชาย หากแต่ยังหมายรวมถึงผู้หญิงด้วย

ค่านิยม ความบริสุทธิ์

ผู้ชายจำนวนไม่น้อย พร้อมจะตีโพยตีพาย ถ้าพบว่า ผู้หญิงของเขา “ไม่บริสุทธิ์” และความ “ไม่บริสุทธิ์” เช่นว่านั้น ก็จะเป็นเหตุสำคัญประการหนึ่ง เพื่อปฏิเสธการอยู่ร่วมโดยสิ้นเชิง เช่นเดียวกับผู้หญิงจำนวนไม่น้อย ที่รู้ดีถึงชะตากรรมของเธอเอง โดยเฉพาะหลังจากที่เสียมันไปแล้วโดยสิ้นเชิง นั่นเป็นความจริงประการหนึ่ง ที่คู่ขนานกับความจริงอีกหลายประการ

“ค่านิยม” ว่าด้วย “บริสุทธิ์-ไม่บริสุทธิ์” มีมาคู่ขนานกับ “ค่านิยม” ว่าด้วยการ “เปิดซิง

นี่เป็นด้านตรงข้าม ที่ยากแก่การอธิบายในเชิงเหตุผล แทบจะสิ้นเชิง ผู้ชายจำนวนไม่น้อย ปรารถนาให้ผู้หญิงของเขา “บริสุทธิ์” ไม่เคยผ่านผู้ชายใดมาก่อน

ทว่า! ผู้ชายจำนวนไม่น้อยที่ว่านั้น ก็ปฏิบัติตนเป็น “นักล่า” ในขณะเดียวกัน ที่น่าคิดคือ มันมิใช่แค่การล่า เพื่อเพิ่มจำนวนตัวเลขให้สูงขึ้นเพียงลำพัง หากแต่เป็นการล่า ภายใต้ค่านิยม “เปิดซิง” เสียอีกด้วย

ความจริงก็คือ ผู้ชายจำนวนไม่น้อย ใช้การ “บอกรัก” เพื่อไปสู่การ “ร่วมรัก”

ความจริงก็คือ ผู้หญิงจำนวนไม่น้อย ยินยอม “ร่วมรัก” โดยเชื่อว่า จะได้ “ความรัก”

เพื่อจะพบว่า ความจริงแท้ก่อนนั้น เป็นได้แค่ความจริงลวง ผู้ชายจำนวนไม่น้อย เป็น “นักล่า” และ “บอกลา” เมื่อเวลาผ่านพ้น

ทว่า! พวกเขากลับปรารถนา ให้ผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ชีวิต “บริสุทธิ์” 

คำถามก็คือ ถ้าผู้ชายจำนวนไม่น้อย ประพฤติตนเป็น “นักล่า” แล้วจะให้ผู้หญิงจำนวนไม่น้อย “บริสุทธิ์” ได้อย่างไร !

แล้วผู้หญิงจำนวนไม่น้อย ที่ถูกผู้ชายจำนวนไม่น้อยกระทำ ควรจะดำรงตนในสภาพใด “ความรัก” ทำให้ผู้หญิงจำนวนไม่น้อย ถูกกระทำ แล้วหลังถูกกระทำ ผู้หญิงจำนวนไม่น้อย ก็มีทางเลือกจำกัดอย่างยิ่ง

 

คำถามก็คือ ความบริสุทธิ์ สำคัญจริง ๆ หรือ ?

คำถามก็คือ ถ้าความ “บริสุทธิ์” สำคัญอย่างยิ่ง มีคุณค่าอย่างยิ่ง แล้วไฉน เราจึงร่วมเป็นผู้ทำลายเสียเอง ?

หรือความจริงก็คือ ไม่มีอะไรสำคัญ เท่ากับการมีหัวใจที่จริงแท้ และการตอบหัวใจที่จริงแท้ ลองถามหัวใจตัวเองจริงๆ สิว่า แท้แล้ว เราต้องการอะไร

 

write by นายทิวา

via @ sexology.spiceday.com