ชักเว่า หลั่งนอก

การหลั่งนอก – เสร็จข้างนอก การชักอวัยวะเพศ ออกมาหลั่งข้างนอก

Home / เพศศึกษา / การหลั่งนอก – เสร็จข้างนอก การชักอวัยวะเพศ ออกมาหลั่งข้างนอก

วิธีการชักอวัยวะออกมาหลั่งข้างนอก  เป็นวิธีการคุมกำเนิดที่ วางใจไม่ได้ การที่ผู้ชายจะรีบชัก “จ้าวโลก” ของเขาออกก่อนที่จะหลั่งน้ำอสุจิออกมา อันนี้ยากทีจะกำหนดได้  และผู้ชายมักคอยจนวินาทีสุดท้ายที่จะชักอวัยวะของเขาออก

การหลั่งนอก

การชักอวัยวะออกมาหลั่งข้างนอก (Coitus Interruptus)

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ตัวเองมีความสุขให้มากที่สุดที่จะมากได้เสียก่อน  ยิ่งไปกว่านั้น  น้ำเมือกใส่ๆ หยดหนึ่งมักจะปรากฏที่ปลายอวัยวะก่อนที่ความสุขสุดยอดจะมาถึง และ น้ำหล่อลื่นหยดเดียวนี้อาจมีจำนวนอสุจิเพียงพอที่จะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ แม้ “จ้าวโลก” จะถูกชักออกมาข้างนอกแล้วก่อนการหลั่งจริง

มันจะทำให้คุณต้องคอยระวังตังเองอยู่ตลอดเวลาว่าจะถึงจุดสุดยอดหรือยังทำให้เกิดความกระวนกระวายใจขึ้นได้  ซึ่งต่อไปอาจทำให้เป็นกามตายด้าน หรือหลั่งเร็วผิดปกติก็ได้

วิธีการป้องกันที่ดีที่สุด คือการสวม ถุงยางอนามัย เพราะนอกจากจะลดความเสี่ยงของการตั้งครรภ์แล้ว ยังป้องกันกามโรค (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) ได้อีกด้วย