รักร่วมเพศ วิกลจริต เบี่ยงเบนทางเพศ โรคจิต

ชนิดของ การเบี่ยงเบนทางเพศ (Sexual Deviation) ไม่ใช่โรคจิตหรือวิกลจริต

Home / เพศศึกษา / ชนิดของ การเบี่ยงเบนทางเพศ (Sexual Deviation) ไม่ใช่โรคจิตหรือวิกลจริต

เป็นความผิดปกติในคนที่มีความรู้สึกทางเพศ ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่แสดงออกไม่เหมาะสม แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคม มักมีสาเหตุจากสภาพจิตใจที่ผิดปกติทำให้เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ แต่มิได้หมายความว่า “เป็นโรคจิตหรือวิกลจริต” เป็นเพียงความผิดปกติทางจิตเวช พวกบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) เท่านั้น

ชนิดของ การเบี่ยงเบนทางเพศ

รักร่วมเพศ

รักร่วมเพศ (Homosexuality) หมายถึง การมีความสุขทางเพศกับคนเพศเดียวกัน ระหว่างชายกับชาย เรียกว่า เกย์ (Gay) ระหว่างหญิงกับหญิง เรียกว่า เลสเบียน (Lesbian) ที่เรียกกันว่า ทอม, ดี้

ลักเพศ

ลักเพศ (Transvestism) คือ ภาวะของคนที่มีความสุขความพอใจทางเพศ มีอารมณ์จาการที่ได้แต่งตัวหรือแสดงท่าทางเป็นเพศตรงข้ามตนเอง เช่น ชายที่แต่งตัวเป็นหญิง หรือหญิงที่แต่งตัวเป็นชาย

ปฏิเสธเพศ

ปฏิเสธเพศ (Transsexualism) คือภาวะของคนที่ไม่ยอมรับเพศที่แท้จริงโดยกำเนิดของตนเองและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ต้องการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเพศ

ชอบอวดอวัยวะเพศ

ชอบอวดอวัยวะเพศ (Exhibitionism) คือ ภาวะของคนที่ได้รับความตื่นเต้นพอใจทางเพศจากการได้เปิดเผยอวัยวะของตนเองในที่สาธารณะ มักพบในผู้ชายเกือบทั้งหมด มีลักษณะเฉพาะคือ จะอวดอวัยวะเพศกับเด็กหญิงหรือหญิงสาวที่ไร้เดียงสาทางเพศตรงข้ามตามโรงเรียน หอพัก หรือสวนสาธารณะ ท่าทางตื่นตกใจของเด็กหญิงหรือหญิงสาว จะทำให้เขาเกิดความรู้สึกตื่นเต้นทางเพศอย่างเต็มที่ พวกนี้จะไม่ทำร้ายเหยื่อของเขาเลย พอเหยื่อตกใจก็จะผละไปและมักกลับไปสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง

ถ้ำมอง

ถ้ำมอง (Voyeurism) คือภาวะของคนที่ได้รับความสุข ความพอใจทางเพศจากการแอบดูร่างเปลือยหรือการร่วมเพศของคนอื่น พบได้ทั้งหญิงและชาย แต่มักพบในผู้ชายมากกว่า เมื่อได้ดูสมใจก็จะทำให้เขาเกิดความรู้สึกทางเพศอย่างรุนแรง และมักสำเร็จความใคร่ไปด้วยในขณะแอบดูหรือกลับไปสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองภายหลัง

เบียดเสียดถูไถ

เบียดเสียดถูไถ (Frotteurism) คือภาวะของคนที่ได้รับความรู้สึกทางเพศโดยการเบียดเสียดถูไถกับผู้อื่น มักพบในชายมากกว่าหญิง พวกนี้จะถือโอกาสไปเบียดเสียดถูไถร่างกายของผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้าจนเกิดความรู้สึกทางเพศอย่างรุนแรงถึงขั้นสำเร็จความใคร่

ขอบคุณข้อมูลจาก อาจารย์นิวัฒน์  บุญสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

บทความแนะนำ