รักร่วมเพศ วิกลจริต เบี่ยงเบนทางเพศ โรคจิต

Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ชนิดของการเบี่ยงเบนทางเพศ (Sexual Deviation)

Home / เพศศึกษา / ชนิดของการเบี่ยงเบนทางเพศ (Sexual Deviation)

เป็นความผิดปกติในคนที่มีความรู้สึกทางเพศ ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่แสดงออกไม่เหมาะสม แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคม มักมีสาเหตุจากสภาพจิตใจที่ผิดปกติทำให้เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ แต่มิได้หมายความว่า “เป็นโรคจิตหรือวิกลจริต” เป็นเพียงความผิดปกติทางจิตเวช พวกบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) เท่านั้น

 ชนิดของการเบี่ยงเบนทางเพศ

  • รักร่วมเพศ (Homosexuality) หมายถึง การมีความสุขทางเพศกับคนเพศเดียวกัน ระหว่างชายกับชาย เรียกว่า เกย์ (Gay) ระหว่างหญิงกับหญิง เรียกว่า เลสเบียน (Lesbian) ที่เรียกกันว่า ทอม, ดี้
  • ลักเพศ (Transvestism) คือ ภาวะของคนที่มีความสุขความพอใจทางเพศ มีอารมณ์จาการที่ได้แต่งตัวหรือแสดงท่าทางเป็นเพศตรงข้ามตนเอง เช่น ชายที่แต่งตัวเป็นหญิง หรือหญิงที่แต่งตัวเป็นชาย
  • ปฏิเสธเพศ (Transsexualism) คือภาวะของคนที่ไม่ยอมรับเพศที่แท้จริงโดยกำเนิดของตนเองและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ต้องการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเพศ
  • ชอบอวดอวัยวะเพศ (Exhibitionism) คือ ภาวะของคนที่ได้รับความตื่นเต้นพอใจทางเพศจากการได้เปิดเผยอวัยวะของตนเองในที่สาธารณะ มักพบในผู้ชายเกือบทั้งหมด มีลักษณะเฉพาะคือ จะอวดอวัยวะเพศกับเด็กหญิงหรือหญิงสาวที่ไร้เดียงสาทางเพศตรงข้ามตามโรงเรียน หอพัก หรือสวนสาธารณะ ท่าทางตื่นตกใจของเด็กหญิงหรือหญิงสาว จะทำให้เขาเกิดความรู้สึกตื่นเต้นทางเพศอย่างเต็มที่ พวกนี้จะไม่ทำร้ายเหยื่อของเขาเลย พอเหยื่อตกใจก็จะผละไปและมักกลับไปสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
  • ถ้ำมอง (Voyeurism) คือภาวะของคนที่ได้รับความสุข ความพอใจทางเพศจากการแอบดูร่างเปลือยหรือการร่วมเพศของคนอื่น พบได้ทั้งหญิงและชาย แต่มักพบในผู้ชายมากกว่า เมื่อได้ดูสมใจก็จะทำให้เขาเกิดความรู้สึกทางเพศอย่างรุนแรง และมักสำเร็จความใคร่ไปด้วยในขณะแอบดูหรือกลับไปสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองภายหลัง
  • เบียดเสียดถูไถ (Frotteurism) คือภาวะของคนที่ได้รับความรู้สึกทางเพศโดยการเบียดเสียดถูไถกับผู้อื่น มักพบในชายมากกว่าหญิง พวกนี้จะถือโอกาสไปเบียดเสียดถูไถร่างกายของผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้าจนเกิดความรู้สึกทางเพศอย่างรุนแรงถึงขั้นสำเร็จความใคร่

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

อาจารย์นิวัฒน์  บุญสม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา