คอนแทคเลนส์ ดวงตา

เรื่องน่ารู้ สำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ – สุขภาพสายตา

Home / สุขภาพทั่วไป / เรื่องน่ารู้ สำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ – สุขภาพสายตา

ในปัจจุบันคอนแทคเลนส์เป็นอีกทางเลือก สำหรับผู้มีปัญหาสายตา การดูแลรักษาคอนแทคเลนส์สม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ มีวิธีดูแลรักษาคอนแทคเลนส์อย่างง่ายๆ มาฝากค่ะ.

เรื่องน่ารู้ สำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์

วิธีใส่คอนแทคเลนส์ที่ถูกต้อง

1.ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใส่หรือถอดคอนแทคเลนส์ และไม่ควรไว้เล็บยาวโดยเฉพาะนิ้วที่ใช้ในการใส่และถอดเลนส์

2.ควรทำการล้างและใส่คอนแทคเลนส์บนโต๊ะที่สะอาดและใช้เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดคอนแทคเลนส์เท่านั้น

3.เมื่อเลนส์ตกควรทำความสะอาด และล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ก่อนใส่

4.ล้างและทำความสะอาดเลนส์ภายหลังการใช้ทุกวัน ควรใช้น้ำยาที่ใหม่ และยังไม่หมดอายุ และเปลี่ยนน้ำยาแช่ทุกครั้งที่ทำความสะอาดเลนส์

5.ล้างตลับใส่เลนส์ทุกสัปดาห์ และไม่ควรใส่เลนส์นานเกินระยะเวลาที่กำหนด

6.ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์เวลานอน ถึงแม้จะเป็นเลนส์ใส่นอนได้ ควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวันเพื่อสุขภาพตาที่ดี

7.เลนส์ขาดห้ามใส่ เพราะจะทำให้กระจกตาเป็นแผลได้

8.หากมีอาการตาแดงหลังใส่หรือถอดเลนส์  เคืองตามาก  ตามัว  เคืองตาเมื่อดูแสงไฟ  มีน้ำตามาก หรือมีสิ่งคัดหลั่งผิดปกติออกจากตา    ควรปรึกษา  Optometrist หรือ   จักษุแพทย์ ทันที

9.ควรตรวจสุขภาพตาเป็นประจำทุก 6 เดือน

ข้อควรระวัง

(จากรูป: กระจกตาบวม (Corneal Edema) จากการใส่คอนแทคเลนส์นอนเป็นระยะเวลานานๆ)

กระจกตาขาดออกซิเจน คอนแทคเลนส์คับไป

(จากรูป  Neovascularization (มีเส้นเลือดแดงเกิดใหม่) สาเหตุเช่นกระจกตาขาดออกซิเจน คอนแทคเลนส์คับไป หรือจากกระจกตาบวมจากการใส่คอนแทคเลนส์นอนเป็นระยะเวลานาน เป็นต้น)

ที่มา  : http://www.oknation.net/blog/optometry/2007/06/05/entry-1