การออกกำลังกาย วิธีออกกำลังกาย ออกกำลังกาย

ออกกำลังกายอย่างไรถึงจะดี ควรออกกำลังกายวันละกี่ชั่วโมง?

Home / สุขภาพทั่วไป / ออกกำลังกายอย่างไรถึงจะดี ควรออกกำลังกายวันละกี่ชั่วโมง?

เทรนด์ในยุคปัจจุบัน การออกกำลังเป็นสิ่งที่กำลังมาแรง เพราะคนรักสุขภาพมากขึ้น แต่ระวังการออกกำลังกายที่มากเกินไป อาจจะสร้างโทษให้กับร่างกาย มากกว่าให้มากกว่าประโยชน์ แล้วจะเราควร ออกกำลังกายอย่างไรถึงจะดี?

ออกกำลังกายอย่างไรถึงจะดี

เพื่อป้องกันการสร้างผลกระทบในด้านที่ไม่ดี จากการออกกำลังกาย เราเลยมีผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเยล และออกซ์ฟอร์ด ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายมาฝากกัน โดยผลการศึกษานี้ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร The Lancet ซึ่งงานวิจัยนี้ดำเนินการหาคำตอบ ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมทางร่างกาย และสภาพจิตใจ จากคนอเมริกันกว่า 1 ล้าน 2 แสนคน ผู้ที่เข้าร่วมทำการศึกษาตอบคำถามว่า ‘ในตลอด 30 วันที่ผ่านมา คุณรู้สึกเหนื่อยล้า ไม่มีความสุข เครียด หรือโศกเศร้าบ้างหรือไม่’

ออกกำลังกาย เพิ่มความสุขในการใช้ชีวิต

ผลวิจัยบอกเอาไว้ว่าจากใน 1 ปี คนที่ออกกำลังกายมีแนวโน้มว่าจะรู้สึกหดหู่ หรือเครียดจากปัญหาในชีวิตประจำวันประมาณ 35 วัน ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยกว่าคนไม่ออกกำลังกายถึง 18 วัน และยังพบอีกว่า คนที่ไม่ออกกำลังกายจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกประมาณ 25,000 เหรียญต่อปี (ราว 802,000 บาท) ถึงจะรู้สึกพึงพอใจในชีวิต ได้ใกล้เคียงกับคนที่ออกกำลังกาย

ควรออกกำลังกายวันละกี่ชั่วโมง?

และจากผลการการวิจัยก็พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการเล่นกีฬา และสภาพจิตใจนั้นมีลักษณะเหมือนตัว U การออกกำลังกายจะช่วยให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็ต่อเมื่ออยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยระยะเวลาทีเวลาที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละประมาณ 30-60 นาที และนอกจากนี้ก็ยังพบว่า คนที่ออกกำลังกายเกินวันละ 3 ชั่วโมงนั้นไม่มีความสุขกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายเสียอีก

อีกทั้งประเภทกีฬาที่เล่นก็มีผล ถ้าเป็นกีฬาที่ได้มีการพูดคุย หรือเล่นกับคนอื่นเป็นทีม จะดีต่อสุขภาพจิตมากกว่ากีฬาชนิดอื่นๆ แต่ไม่ว่าอย่างไร สุดท้ายการออกกำลังกายก็ยังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาประเภทเดี่ยว หรือทีม ลองหาเวลาว่าง แค่เพียง 30 นาทีต่อวัน ก็ทำให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีได้

ที่มา : thestandard

บทความแนะนำ