คอพอก โรคไทรอยด์ โรงพยาบาลกรุงเทพ ไทรอยด์

โรคฮาชิโมโต ไทรอยด์ – ต่อมไทรอยด์อักเสบเรื้อรังจากภูมิคุ้มกัน

Home / สุขภาพทั่วไป / โรคฮาชิโมโต ไทรอยด์ – ต่อมไทรอยด์อักเสบเรื้อรังจากภูมิคุ้มกัน

ต่อมไทรอยด์ มีความสำคัญในการกระตุ้น การทำงานของอวัยวะต่างๆ ร่างกายจึงมีการควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์เพื่อให้ระดับไทรอยด์ฮอร์โมนอยู่ในเกณฑ์ปกติ ในกรณีที่ต่อมไทรอยด์อักเสบจะพบได้ในลักษณะอักเสบกึ่งเฉียบพลันและอักเสบเรื้อรัง โดยต่อมไทรอยด์อักเสบเรื้อรังที่มีต้นเหตุจากความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันเรียกว่า Hashimoto’s Thyroiditis (ฮาชิโมโต ไทรอยด์) แม้จะพบได้ไม่บ่อย แต่มีโอกาสเป็นได้ ฉะนั้น การหมั่นสังเกตตนเองและคนใกล้ชิดช่วยให้รู้เท่าทันโรคนี้ได้

โรคฮาชิโมโต ไทรอยด์

ต่อมไทรอยด์อักเสบเรื้อรังจากภูมิคุ้มกัน

พญ.รัตนพรรณ สมิทธารักษ์ อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม รพ.กรุงเทพ กล่าวว่า โรค Hashimoto’s Thyroiditis ( ฮาชิโมโต ไทรอยด์ ) คือ โรคต่อมไทรอยด์อักเสบเรื้อรังจากภูมิคุ้มกัน เป็นสาเหตุของภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำที่พบได้บ่อย เกิดจากการที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายผู้ป่วย ไปทำให้ต่อมไทรอยด์เกิดการอักเสบเรื้อรัง และทำงานได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยลักษณะทางพยาธิวิทยาจะมีเซลล์อักเสบ ชนิดลิมโฟไซต์ไปแทรกอยู่ภายในเนื้อไทรอยด์ ซึ่งสาเหตุของโรค Hashimoto’s Thyroiditis มาจากสาเหตุทางพันธุกรรมโรคไทรอยด์ และอาจมีปัจจัยภายนอกมากระตุ้นให้เกิดโรคขึ้น โรคไทรอยด์ชนิดนี้พบบ่อยในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และพบอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นตามอายุ แต่สามารถพบในเด็กและวัยรุ่นได้เช่นกัน

อาการของผู้ป่วยโรค Hashimoto’s Thyroiditis

อาการของผู้ป่วยโรค Hashimoto’s Thyroiditis ที่อาจพบได้คือ อาการคอโต (คอพอก) โดยมากมักไม่มีอาการเจ็บบริเวณต่อมไทรอยด์ ในบางรายอาจมาด้วยอาการของฮอร์โมนไทรอยด์ที่ต่ำลง ได้แก่ น้ำหนักขึ้น บวม อ่อนเพลีย ง่วงนอน ท้องผูก ผิวแห้ง ขี้หนาว เป็นตะคริว เสียงแหบ

ทั้งนี้ ผู้ป่วยบางรายอาจตรวจเลือดพบฮอร์โมนไทรอยด์ผิดปกติ โดยยังไม่มีอาการหรืออาการแสดงใดๆ ได้(Subclinical Hypothyroidism) การตรวจวินิจฉัยโรค Hashimoto’s Thyroiditis สามารถทำได้จาก 1) ตรวจเลือดดูระดับฮอร์โมนไทรอยด์ 2) ตรวจระดับภูมิคุ้มกันไทรอยด์ ขณะที่ การรักษาโรคไทรอยด์ชนิด Hashimoto’s Thyroiditis ที่มีฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำทำได้โดยการให้ยาฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทน เพื่อรักษาระดับฮอร์โมนไทรอยด์ให้ปกติและลดขนาดของต่อมไทรอยด์ในรายที่มีคอพอกร่วมด้วย

ในรายที่ยังไม่ปรากฏอาการ (Subclinical Hypothyroidism)

หรือ ในรายที่มีเพียงคอพอก โดยฮอร์โมนไทรอยด์ยังปกติ แพทย์อาจติดตามอาการและฮอร์โมนไทรอยด์เป็นระยะ และให้การรักษาด้วยยาฮอร์โมนไทรอยด์เมื่อมีข้อบ่งชี้ พยากรณ์โรคในผู้ป่วยโรคนี้ค่อนข้างดี ในรายที่รับประทานยาและตรวจติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอ ผู้ป่วยก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ รพ.กรุงเทพ หรือ www.bangkokhospital.com

พญ.รัตนพรรณ สมิทธารักษ์

พญ.รัตนพรรณ สมิทธารักษ์

ข้อมูลเพิ่มเติม www.bangkokpattayahospital.com

บทความแนะนำ