กัดเล็บ นิยมความสมบูรณ์แบบ สุขภาพจิต เล็บ

ทำไมบางคนชอบกัดเล็บ – งานวิจัยเผย 4 เหตุผล ของคนชอบกัดเล็บ

Home / สุขภาพทั่วไป / ทำไมบางคนชอบกัดเล็บ – งานวิจัยเผย 4 เหตุผล ของคนชอบกัดเล็บ

การกัดเล็บ อาจจะเห็นได้บ่อย ๆ ในวัยเด็ก แต่จริง ๆ แล้วเป็นพฤติกรรมที่เกิดได้ในทุกเพศทุกวัย จากการสำรวจพบว่า มีเด็กวัยรุ่นมากถึง 45% ที่ติดนิสัยกัดเล็บ และพบว่าทั่วโลกมีคนกัดเล็บมากถึง 600 ล้านคนเลยทีเดียว อะไรคือสาเหตุที่ทำให้พวกเขามีพฤติกรรมเช่นนี้ ลองไปดูกันได้เลย

ทำไมบางคนชอบกัดเล็บ

เป็นโรคทางจิต

การกัดเล็บที่มากผิดปกติ เป็นหนึ่งในอาการของโรคทางจิต นั่นก็คือ โรคย้ำคิดย้ำทำ หรือ OCD ที่มักจะมีพฤติกรรม เช่น การดึงหนังตัวเอง ดึงเส้นผม ขนตามตัว และขนตา รวมไปถึงการกัดเล็บ และโรคขาดความยับยั้งชั่งใจ (impulse control disorders) ผู้ป่วยจะมีอาการกัด และกินผิวหนังของตัวเอง โดนเฉพาะบริเวณรอบ ๆ เล็บจนเป็นแผล นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่า เกือบ 80% ของเด็กที่มีโรคทางจิต เป็นเด็กที่ชอบกัดเล็บทั้งสิ้น

ทำไปเพราะเบื่อ หรืออาจจะหงุดหงิด สิ้นหวัง

นักวิจัยได้ทำการทดลอง โดยใช้ผู้เข้าร่วมทดลองจำนวน 4 กลุ่ม กลุ่มแรกถูกปล่อยให้อยู่คนเดียวในห้องที่ไม่มีกิจกรรมใด ๆ ให้ทำ กลุ่มที่สองให้แก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน กลุ่มที่สามอยู่ในสถานการณ์ปกติ โดยให้ผู้เข้าร่วมทดลองในกลุ่มสามารถคุยกันได้ตามปกติ และคนสุดท้ายถูกตำหนิเรื่องการกัดเล็บ นักวิจัยพบว่า กลุ่มแรกที่ถูกกระตุ้นให้เกิดความเบื่อ และกลุ่มที่สองที่ถูกกระตุ้นให้เกิดความหงุดหงิด สิ้นหวัง แสดงพฤติกรรมการกัดเล็บมากกว่ากลุ่มที่สามและกลุ่มที่สี่

ทำไมบางคนชอบกัดเล็บ
https://www.craniumacademy.com

คนกัดเล็บ อาจจะเป็นพวก นิยมความสมบูรณ์แบบ (Perfectionist)

ถ้าการกัดเล็บไม่ได้เกิดจากอาการทางจิต อาจจะเป็นเพราะความนิยมความสมบูรณ์แบบ หรือเพอร์เฟคชั่นนิสต์ จากการทดลอง กับผู้เข้าร่วมทดลองทั้งหมด 48 คน โดยครึ่งหนึ่งเป็นคนที่ชอบกัดเล็บ และอีกครึ่งหนึ่งเป็นคนที่ไม่กัดเล็บ

การทดลองได้ให้ผู้เข้าร่วมทดลองได้รับสิ่งกระตุ้นอารมณ์ต่าง ๆ เช่น วีดิโอเครื่องบินตก เพื่อให้เกิดความเครียด ให้ทำแบบทดสอบที่ซับซ้อน โดยหลอกว่าเป็นแบบทดสอบง่าย ๆ เพื่อกระตุ้นความหงุดหงิด วีดิโอคลื่นทะเล เพื่อให้เกิดอารมณ์ผ่อนคลาย และปล่อยผู้เข้าร่วมทดลองอยู่เฉย ๆ ในห้องที่ไม่มีอะไรให้ทำ 6 นาที เพื่อกระตุ้นความเบื่อ

ผลปรากฎว่า เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด คนที่ชอบกัดเล็บ จะกัดและขบเล็บมากกว่าคนอื่น ๆ ที่มีอาการเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีอาการเลย แต่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ พวกเขาจะไม่แสดงอาการนี้ออกมา

Kieron O’Connor ศาสตราจารย์ด้านจิตเวชศาสตร์ กล่าวว่า เขาเชื่อว่านิสัยชอบกัดเล็บ รวมไปถึงการชอบดึงผม ดึงหนังตัวเอง เป็นหนึ่งในนิสัยของคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นวิธีการผ่อนคลายตัวเอง เวลาที่อะไร ๆ ไม่เป็นดั่งใจ

ฟรอยด์ คิดว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ เซกส์

ทฤษฎีการพัฒนาทางเพศและจิต ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ ในขั้นแรก คือระดับปาก (oral phase) คือ เด็กจะชอบเอาของเข้าปาก กัดเล็บ ดูดขวดนม หรือ ดูดนมจากเต้า ซึ่งในขั้นนี้ ถ้าเด็กถูกตามใจมาก ๆ เช่น ร้องเมื่อไรก็ได้กินนม ได้กินขนม เด็กจะเกิดการถูกตรึงในระดับปาก หรือ oral fixation และเมื่อโตขึ้นมา ก็จะมีพฤติกรรมที่ทำเพื่อตอบสนองให้บริเวณปากได้รับความพึงพอใจ เช่น การกิน การสูบบุหรี่ การกัดเล็บ รวมถึงการใช้ปากทำกิจกรรมทางเพศ (oral sex) 

ขอบคุณข้อมูลจาก: fatherlyscientificamericanverywellmind

บทความแนะนำ