ความเครียด สุขภาพจิต หนังสือ

27 เทคนิคจัดการความเครียด – ได้เวลายืดอก ยกใจให้แกร่ง

Home / สุขภาพทั่วไป / 27 เทคนิคจัดการความเครียด – ได้เวลายืดอก ยกใจให้แกร่ง

ความเครียดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมการทำงาน นอกจากจะทำให้จิตใจและร่างกายแย่ลงแล้ว หลายครั้งยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน บริษัทและหน่วยงานจำนวนมาก จึงเริ่มให้ความสำคัญแก่สุขภาวะของพนักงานมากขึ้น อ่านหนังสือ 27 เทคนิคจัดการความเครียด

เทคนิคจัดการความเครียด ได้เวลายืดอก ยกใจให้แกร่ง

ที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การอมาคอยให้คำปรึกษาแก่พนักงาน ไอบะ ซะโตะรุ เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเครียดที่มีชื่อเสียง เขาได้ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในบริษัทเอกชน และหน่วยงานรัฐมากว่า 50,000 คน ประสบการณ์นี้ทำให้เขาค้นพบว่า “ความแข็งแกร่งทางจิตใจ” คือปัจจัยสำคัญที่คนเราใช้ควบคุมระดับความเครียด ไม่ส่งกระทบต่อสุขภาพและการทำงาน

27 วิธี จัดการความเครียด

เครียดไหม? ได้เวลายืด ยกใจให้แกร่ง เขียนโดย ไอบะ ซะโตะรุ ย่อยความรู้ด้านจิตวิทยาและจิตบำบัดให้อ่านง่าย นำเสนออย่างเป็นลำดับขั้นตอน และสรุปหลักสำคัญเป็นแผนภาพที่จดจำง่าย พร้อมรวบรวม เทคนิคจัดการความเครียด ไว้อย่างหลากหลายถึง 27 วิธี เพื่อให้ผู้อ่านเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสม กับไลฟ์สไตล์ บุคลิกภาพ และปัญหาสุขภาพของตนเองมากที่สุด เช่น

  • สร้างร่างกายที่หลั่งฮอร์โมนต้านความเครียดได้อย่างถูกต้อง
  • ยิ้มและกล่าวคำพูดทางบวกให้กับตัวเองหน้ากระจก
  • จงใจร้องไห้เพื่อให้ระบบประสาทซิมพาเทติกสงบลง และกระตุ้นให้ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกทำงาน
  • ฝึกควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติ ความรู้สึกหนักเบา และอุณหภูมิของแขนขา เพื่อคลายความเครียดเกร็งของร่างกายและจิตใจ
  • สร้าง ‘self-space’ พื้นที่ที่ทำให้ตนเองรู้สึกสบายใจ และสนุกกับการทำงาน

เคล็ดลับของคนที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม แม้ต้องเผชิญกับความเครียด คือ “ความแข็งแกร่งทางจิตใจ” นั่นเอง!

เครียดไหม ได้เวลายืดอก ยกใจให้แกร่ง เทคนิคจัดการความเครียด

สั่งซื้อ โทร. 0-2622-3000 กด 0 หรือ www.nanmeebooks.com , www.facebook.com/nanmeebooksfan

บทความแนะนำ