กุมารแพทย์ สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพ

ตรวจเช็กสุขภาพเด็กตามวัย วัยไหนตรวจอะไร พ่อแม่ต้องไม่ละเลย

Home / สุขภาพทั่วไป / ตรวจเช็กสุขภาพเด็กตามวัย วัยไหนตรวจอะไร พ่อแม่ต้องไม่ละเลย

การตรวจเช็กสุขภาพเด็กมีความสำคัญไม่แพ้ผู้ใหญ่ เพราะหากพบความผิดปกติโดยเร็ว ย่อมช่วยให้ดูแลรักษาได้ทันท่วงทีและป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นได้ถูกวิธี ทำให้ไม่ส่งผลกระทบ ต่อพัฒนาการตามวัยของเด็ก นับเป็นพื้นฐานการมีสุขภาพดี ที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรละเลย เพื่อให้เจ้าตัวเล็กเติบโตอย่างแข็งแรงในอนาคต .. อ่านบทความ ตรวจเช็กสุขภาพเด็กตามวัย

ตรวจเช็กสุขภาพเด็กตามวัย

นพ.นิธิ หล่อเลิศรัตน์ กล่าวว่า ในแต่ละช่วงเวลาการเติบโตของเด็ก ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัย และมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน การติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสุขภาพเด็กที่สมบูรณ์ และเสริมสิ่งที่ขาดอย่างเหมาะสม

ตรวจเช็กสุขภาพเด็กตามวัย

การเปลี่ยนแปลงตามวัย

ในช่วงวัยทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 7 วัน จะต้องมีการประเมินภาวะตัวเหลือง เจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ ตรวจการได้ยิน รวมถึงให้วัคซีนสำคัญ อย่างวัคซีนป้องกันวัณโรค และป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

ช่วงวัยทารกไม่เกิน 6 เดือน จะมีการติดตามการเจริญเติบโต เสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ให้ได้วัคซีนที่เหมาะกับวัย

ช่วงวัยทารก 6 – 12 เดือน เริ่มตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อเช็กฟันผุ สุขภาพเหงือก เพราะต้องปรับตัวในการกินอาหาร รวมถึงตรวจตาเพื่อคัดกรองภาวะตาเหล่ ตาเข และความผิดปกติต่าง ๆ ตรวจข้อสะโพก ตรวจอวัยวะเพศ ตรวจวัดความเข้มข้นของเลือด เพื่อประเมินภาวะโลหิตจาง

วัยเด็กตั้งแต่ 1 – 12 ปี เน้นตรวจด้านพัฒนาการและการเจริญเติบโต เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีการวัดสายตาเพื่อแก้ปัญหาสายตาสั้น ยาว เอียง วัดความดันโลหิต รวมถึงคำแนะนำที่เหมาะสมด้านการเรียน การเล่น การเข้าสังคมเพื่อให้ปรับตัวได้ถูกต้อง

และ ช่วงวัยรุ่น 13 – 15 ปี ร่างกายจะแข็งแรงโตเต็มวัย แต่อาจละเลยการรับประทานอาหาร ตามหลักโภชนาการ การออกกำลังกาย การใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม จำเป็นต้องตรวจสุขภาพโดยรวม เพื่อป้องกันโรคในระยะยาว

ตรวจเช็กสุขภาพเด็กตามวัย

ตรวจเช็กสุขภาพเด็กตามวัย แต่ละช่วงวัย ตรวจอะไรบ้าง

สุขภาพที่ดีของลูก คือสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องใส่ใจและดูแลเป็นพิเศษ ถ้าลูกถึงวัยที่เหมาะสม พ่อแม่ควรให้ลูกได้รับการตรวจเช็กสุขภาพ เพื่อที่ลูกจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยแต่ละช่วงวัย ควรได้รับการตรวจเช็กสุขภาพ ดังนี้

เด็กในช่วงอายุ 1 – 4 ปี ควรได้รับการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และเกล็ดเลือด สุขภาพช่องปาก

ช่วงอายุ 4 – 7 ปี ตรวจปัสสาวะเพื่อหาความเสี่ยงต่าง ๆ ตรวจหาค่าสายตาอัตโนมัติ การทดสอบตาบอดสี ตรวจสุขภาพช่องปากและเอกซเรย์ช่องปาก

ช่วงอายุ 7 – 15 ปี ต้องได้รับการตรวจสมรรถภาพตับ การทำงานของไต ตรวจปัสสาวะ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด ตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด เช็กอายุกระดูก และภาวะความเป็นหนุ่มสาว ในรายที่มีข้อบ่งชี้

ทั้งนี้รายละเอียดการตรวจเช็กสุขภาพเด็ก ขึ้นอยู่กับการพิจารณาโดยกุมารแพทย์เป็นสำคัญ อาจต้องมีการตรวจเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายของเด็กแต่ละคน จึงควรปรึกษากุมารแพทย์ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เด็กเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมวัย

นพ.นิธิ หล่อเลิศรัตน์

นพ.นิธิ หล่อเลิศรัตน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานทางคลินิก ด้านกุมารเวชศาสตร์ และกุมารแพทย์ ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ

เพราะสุขภาพที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมบูรณ์ พ่อแม่จึงไม่ควรละเลย การตรวจสุขภาพของลูกเป็นอย่างยิ่ง และควรหมั่นสังเกตพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงตามช่วงวัยของลูก อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยง และคลายความกังวล ลดภาวะแทรกซ้อน และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ในระยะยาวได้อีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กุมารเวช รพ.กรุงเทพ

บทความแนะนำ