ความจำ ฉลาด พูดคุย ลับสมอง สมอง เพื่อน

พูดคุยกับเพื่อนวันละ 10 นาที ช่วยลับสมอง และความจำให้แหลมคม

Home / สุขภาพทั่วไป / พูดคุยกับเพื่อนวันละ 10 นาที ช่วยลับสมอง และความจำให้แหลมคม

งานวิจัยในสหรัฐฯพบว่าการที่คนเราได้พูดคุยกับเพื่อนๆ บ้าง อย่างน้อยสักวันละ 10 นาที ก็จะมีส่วนช่วยลับสมองให้แหลมคมได้

พูดคุยกับเพื่อนวันละ 10 นาที ช่วยลับสมอง ความจำ

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้ทำการทดสอบกับนักศึกษาวิทยาลัย จำนวน 76 คน อายุระหว่าง 18-21 ปี โดยให้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มแรก

ให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม พูดคุยประเด็นทางสังคมประมาณ 10 นาทีก่อนเข้าทดสอบ

กลุ่มที่สอง

ให้ทำกิจกรรมทางปัญญา 3 อย่างคืออ่านหนังสือ ทำแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจ และเล่นเกมปริศนาคำทาย

ส่วนกลุ่มสุดท้าย

เป็นกลุ่มควบคุมที่ให้ดูคลิปวีดิโอหนังเรื่อง “เซนฟิลด์” เป็นเวลา 10 นาที หลังจากนั้น ให้นักศึกษาทั้งหมดทำแบบทดสอบ 2 ชนิดที่แตกต่างกัน นั่นคือ วัดความเร็วของกระบวนการทางสติปัญญา และการทำงานของความจำ

ผลปรากฏว่า…

กลุ่มผู้เข้าร่วมทดลองที่มีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นระยะเวลาสั้นๆ ช่วยกระตุ้นการทำงานของสติปัญญาได้ดีพอๆกับกลุ่มที่ทำ “กิจกรรมทางปัญญา” โดยใช้เวลาพอๆ กัน

“ความรู้ที่เราได้จากการทดลองครั้งนี้เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นว่าการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ให้ผลโดยตรงต่อเรื่องของความจำ และการทำงานของสติปัญญาไปในเชิงบวก” ออสการ์ อีบาร์รา หัวหน้านักวิจัย กล่าว

บทความแนะนำ