ท้องร่วง โรคอาหารเป็นพิษ

10 ข้อเตรียมอาหารปลอดภัย ป้องกัน โรคอาหารเป็นพิษ

Home / สุขภาพทั่วไป / 10 ข้อเตรียมอาหารปลอดภัย ป้องกัน โรคอาหารเป็นพิษ

คำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติตามแนวทางอาหารปลอดภัย 10 ประการอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยง โรคอาหารเป็นพิษ และโรคท้องร่วง

ห่างไกลโรคท้องร่วง ด้วยคำแนะนำ 10 ข้อต่อไปนี้!

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า โรคอาหารเป็นพิษ เป็นโรคที่พบบ่อยในประเทศเขตร้อน จากการกินอาหาร น้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อโรค หรือสารพิษที่เชื้อโรคสร้างขึ้น อาหารทะเลเช่น กุ้ง ปู ปลาหมึก หอย ที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย และปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ ซึ่งพบว่าทำให้เกิดอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วงมากที่สุด จากการเฝ้าระวังโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษเฉลี่ยเดือนละ 10,000 ราย ข้อมูลในปี 2560 นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 สิงหาคม พบผู้ป่วยจำนวน 72,671 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 15-24 ปี จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับ คือ ลำพูน ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี มหาสารคาม และขอนแก่น

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออกมาแนะนำให้ทุกคนปฏิบัติตามแนวทางอาหารปลอดภัย 10 ประการอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงอาหารเป็นพิษ และโรคท้องร่วง ดังต่อไปนี้

1.เลือกอาหารที่ผ่านการเตรียมเป็นอย่างดี ผัก ผลไม้ให้ล้างด้วยน้ำหลายๆ ครั้ง

2.ปรุงอาหารให้สุก

3.ควรรับประทานอาหารที่สุกใหม่ๆ ภายใน 2- 4 ชั่วโมงหลังปรุงเสร็จ

4.ระมัดระวังอาหารที่ปรุงสุกแล้วอย่าให้มีการปนเปื้อน

5.อาหารที่ค้างมื้อให้เก็บในตู้เย็นและอุ่นให้เดือดก่อนรับประทาน

6.แยกอาหารดิบและอาหารสุก ให้ระมัดระวังการปนเปื้อน ไม่ใช้มีด เขียงหั่นร่วมกัน

7.ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร ก่อนกินอาหาร หลังขับถ่ายและหลังสัมผัสสิ่งสกปรก

8.ให้พิถีพิถันความสะอาดของห้องครัว

9.เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากแมลง หนู หรือสัตว์อื่นๆ

10.ใช้น้ำสะอาด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง