COVID19 คู่มือ วัคซีน โควิด19

คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) – ข้อมูลความรู้จาก สสส

Home / สุขภาพทั่วไป / คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) – ข้อมูลความรู้จาก สสส

รู้จักวัคซีนโควิด วัคซีนมีกี่ชนิด วัคซีนทำงานอย่างไร วัคซีนต่างชนิดมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่างกันหรือไม่ ฉีดวัคซีนแล้ว ยังมีโอกาสติดเชือและแพร่เชื้อ ใครควรได้รับวัคซีน และใครไม่สามารถรับวัคซีนได้ อาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีน ข้อปฏิบัติก่อน-ระหว่าง-และหลังการรับวัคซีน วัคซีนโควิดเป็นฮาลาลหรือไม่ วัคซีนจะช่วยป้องกนโควิด19 ไปได้นานแไหน ต้องฉีดกระตุ้นเมื่อใหร่ – ข้อมูลความรู้จาก สสส – คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน)

คู่มือ วัคซีนสู้โควิด

คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน)

อ่านคู่มือทั้งหมด

หรือลิงค์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

บทความแนะนำ