ภาษาอังกฤษ โควิด19

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับโควิด-19 ประโยคต่างๆ

Home / สุขภาพทั่วไป / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับโควิด-19 ประโยคต่างๆ

เรียนรู้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ ด้วยสิ่งของใกล้ตัว หรือคำที่พบเห็นกันในชีวิตประจำวัน บทความนี้นำเสนอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับโควิด-19 (COVID-19)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับโควิด-19

COVID-19 (โควิด-19) = Coronavirus Disease 2019 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

  • CO ย่อมาจาก Corona
  • VI ย่อมาจาก Virus
  • D ย่อมาจาก Disease
  • 19 ย่อมาจาก 2019

– Coronavirus (ไวรัสโคโรนา) = ชื่อของไวรัส
– PUI (Patient Under Investigation) = ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
– Close Contact = ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย
– High Risk Contact = ผู้สัมผัสใกล้ชิดความเสี่ยงสูง มีความเสี่ยงกว่า Close Contact โดยจะอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากๆ เช่น อยู่บ้านเดียวกัน
– Cohort Ward = ห้องพักผู้ป่วย, ห้องพักผู้ป่วยรวม

การตรวจหาเชื้อ

ผลการตรวจ
+ Positive = ติดเชื้อ
– Negative = ไม่ติดเชื้อ

Swab
การ Swab คือ การเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง โดยใช้ไม้ด้ามยาวพันสำลี สอดเข้าไปในโพรงจมูก แล้วนำสารคัดหลั่งไปตรวจหาเชื้อ

Rapid Test ชุดตรวจหาภูมิคุ้มกัน
การตรวจด้วยชุดเครื่องมือ ที่เรียกว่า Rapid Test (Rapid เร็ว + Test ตรวจ) เป็นการตรวจที่จะทราบผลภายใน 10-30 นาที แต่ผลตรวจที่ได้จะยังไม่แน่นอน 100% ต้องตรวจซ้ำด้วยวิธีที่แม่นยำกว่าต่อไป

คำที่แปลว่าการระบาด / โรคระบาด

Plague = โรคระบาด
Disease = โรค
Infection = การติดเชื้อ

Droplet Transmission = การติดต่อผ่านละอองฝอย
Airborne Transmission = การติดต่อผ่านอากาศ
Infected = อธิบายถึงผู้ที่ติดเชื้อแล้ว
Super Spreader = ผู้ที่แพร่เชื้อไปในวงกว้าง
Outbreak = การระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
Epidemic = การระบาดในวงกว้าง แพร่กระจายออกไปเมืองต่างๆ มากขึ้น ข้ามเขต ข้ามภูมิภาค
Pandemic = การระบาดไปทั่วโลก
New Normal = ความปกติในรูปแบบใหม่

การกักตัว Quarantine แบบต่างๆ

– State Quarantine = การกักกันโรคที่ศูนย์ควบคุมโรค หรือในที่ที่รัฐกำหนด

– Local Quarantine = การกักกันโรคในท้องถิ่น ซึ่งมีผู้นำแต่ละที่กำหนดนโยบาย เช่น แต่ละจังหวัดตั้งศูนย์กักกันโรคขึ้นเพื่อรับกลุ่มเสี่ยงไว้สังเกตอาการ

– Home Quarantine = การกักตัวอยู่บ้าน

Social Distancing = การรักษาระยะห่างทางสังคม
Physical Distancing = การเว้นระยะห่างทางกายภาพ
Curfew = การประกาศห้ามประชาชนออกจากบ้าน
Lockdown = การปิดประเทศหรือปิดเมือง และหยุดกิจกรรมเสี่ยง
WHO = องค์การอนามัยโลก

อุปกรณ์การป้องกันโรค

Medical Mask = หน้ากากอนามัย
Hand Sanitizer = เจล หรือสเปรย์ทำความสะอาดมือ
PPE (Personal Protective Equipment) = ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

คำศัพท์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

เป็นคำศัพท์ที่มักได้ยินในการรายงานข่าวเกี่ยวกับโควิด

สถานการณ์ในประเทศ = Domestic Situation
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = Relevant Authorities
กรมควบคุมโรค = Department of Disease Control
หน่วยแพย์ฉุกเฉิน = Emergency Medical Unit

ยอดผู้ติดเชื้อ – Number of Infected Cases
ยอดผู้เสียชีวิต – Number of Deceased Cases
ยอดผู้ป่วยรายใหม่ – Number of New Cases
ยอดผู้ป่วยที่หายดีแล้ว – Number of Recovered Cases
ผู้ป่วยที่มีอาการหน้าเป็นห่วง – Patient with serious and severe symptoms
ผู้ป่วยที่รักษาตัวเองอยู่ที่บ้าน – Patients in Home Isolation

ติดเชื้อสะสม = Cumulative cases of infection
อาการรุนแรง = Severe symptoms
ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัดซีน = Unvaccinated People
ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว = Vaccinated People

โรงบาลสนาม – Field Hospital
รายใหม่ – New Case
เสียชีวิต – Dead

ประโยคภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ วัคซีน โควิด19

ประโยคพูดว่า ฉันติดโควิด ภาษาอังกฤษ

I have COVID-19.
I have the coronavirus.
I have coronavirus.
I tested positive for the coronavirus.

ฉันฉีดวัคซีนแล้ว = I got vaccinated.
ฉันหายแล้ว – I am fully recovered.
ฉันเดินทางไปพื้นที่เสียงมา – I traveled to the risk area.
ฉันต้องการตรวจหาเชื้อ Covid19 – I would like to have COVID-19 test?
คนในครอบครัวของฉันติดโควิด – The member of my family has COVID-19.

ประโยคสนทนา เกี่ยวกับการติดโควิด

พวกเราเริ่มนอยด์นิดๆ We’re starting to paranoid!
กลัวเราจะติด We’re afraid we’re gonna get it!

I don’t want to get Covid-19! ฉันไม่อยากติดโควิด-19
I don’t want to contact Covid-19 ฉันไม่อยากติดโควิด-19

  • contract (v.) ติดเชื้อ อ่านว่า เขิ่นแทร่คท
  • contract (n.) สัญญา อ่านว่า ค่อนแถร็คท

I want everyone to wash their hands regularly. อยากให้ทุกคนล้างมือประจำแบบนี้
If you cough or sneeze, cover your mouth, please! หากคุณไอหรือจาม หาอะไรมาปิดที

  • cough (v.) ไอ อ่านว่า คอฟ
  • (v.) จาม อ่านว่า สนีซฺ

ชมผ่านยูทูปได้ที่ https://youtu.be/IteNPJKWN7I

pfizer ฉีดวัคซีน โควิด19

กรณีที่บอกว่า เป็น/ไม่เป็นโควิด19 หรือติดเชื้อโควิด

– HE HAS COVID-19. / HE HAS (THE) CORONAVIRUS.
– HE DOESN’T HAVE COVID-19 / HE DOESN’T HAVE (THE) CORONAVIRUS.

กรณีที่ใช้รูปประโยคที่เป็นทางการ

– THEY TESTED POSITIVE FOR COVID-19 / THE CORONAVIRUS.
– THEY TESTED NEGATIVE FOR COVID-19 / THE CORONAVIRUS.

ประโยคภาษาอังกฤษ การบอกอาการป่วย

– HE HAS A COUGH. เขามีอาการไอ
– SHE HAS A COLD. เขามีอาการไข้หวัด
– HE IS SNEEZING. เขามีอาการจาม
– SHE HAS A FEVER. เขามีไข้ ตัวร้อน
– HE’S RUNNING A TEMPERATURE. เขามีอุณหภูมิสูง — หากเราต้องการถามอุณหภูมิ ก็จะถามได้ว่า
– WHAT’S HER TEMPERATURE? และก็ตอบไปว่า HER TEMPERATURE IS 39 DEGREES.
– HER BODY HURTS. เขารู้สึกปวดเนื้อปวดตัว
– HE’S VERY TIRED. เขารู้สึกอ่อนแรง
– IT’S HARD FOR HER TO BREATHE. เขาหายใจลำบาก

ประโยคให้กำลังใจกันและกัน

– I HOPE THE SITUATION IMPROVES SOON.
– I HOPE AND PRAY THAT EVERYTHING WILL BE ALRIGHT.
– LET’S HOPE THIS SITUATION WILL GET BETTER SOON.
– STAY SAFE EVERYONE.
– EVERYTHING GONNA BE ALRIGHT.
– EVERYTHING WILL BE OK

ที่มา www.pasa24.com , www.excise.go.th

บทความแนะนำ