น้ำมะพร้าว สมานแผล ฮอร์โมนเอสโตรเจน โรคอัลไซเมอร์

ประโยชน์ของการดื่มน้ำมะพร้าว – ดื่มน้ำมะพร้าว ช่วยไม่ให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้

Home / สุขภาพทั่วไป / ประโยชน์ของการดื่มน้ำมะพร้าว – ดื่มน้ำมะพร้าว ช่วยไม่ให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มอ.ประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง ศึกษาวิจัยน้ำมะพร้าวอ่อน ชะลอโรคอัลไซเมอร์ เป็นผลงานที่นานาชาติสนใจ อีกทั้งยังพบน้ำมะพร้าวช่วยสมานแผลให้หายเร็ว

ประโยชน์ของการดื่มน้ำมะพร้าว

ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด อาจารย์ ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ได้ทำการวิจัยเรื่องน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการชะลอเกิดพยาธิสภาพโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2546-2548 ผลงานดังกล่าวได้รับความสนใจสูงในระดับนานาชาติ และได้รับคัดเลือกเป็นผลงานแบบโปสเตอร์ดีเด่น สาขาประสาทกายวิภาคศาสตร์ จากงานประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทยประจำปี 2549 ครั้งที่ 29

น้ำมะพร้าวอ่อนมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง

ดร.นิซาอูดะห์ กล่าวว่า การทดลองพบว่า น้ำมะพร้าวอ่อนมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง และมีส่วนช่วยลดพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์

โดยใช้หนูขาวเพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ออกทั้งสองข้างเป็นแบบจำลองแทนสตรีวัยทอง พบว่า หนูขาวเพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ออกและได้รับน้ำมะพร้าวเป็นเวลา 5 สัปดาห์ มีพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์น้อยกว่า หนูกลุ่มที่ไม่ได้รับน้ำมะพร้าว

นอกจากนี้ ยังพบว่าน้ำมะพร้าวอ่อนมีผลทำให้การสมานแผลเร็วขึ้น อีกทั้งยังไม่มีแผลเป็นด้วย ซึ่งจะได้ศึกษาและพัฒนาให้เป็นยาเพื่อช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น จะเป็นประโยชน์ผู้ป่วยที่แผลหายช้ากว่าปกติ เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

บทความแนะนำ