perfectionism ดูแลสุขภาพจิต สุขภาพจิต

การเป็น Perfectionism ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร

Home / สุขภาพทั่วไป / การเป็น Perfectionism ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร

perfectionism ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร – Perfectionism เป็นลักษณะของคนที่มีมาตรฐานสูง คาดหวังผลเป็นเลิศ ซึ่งเป็นคุณลักษณะทีดี ทำให้คนเหล่านี้มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างมาก แต่ในบางครั้งการยึดติดกับผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบมากเกินไปก็ก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นกัน

Perfectionism ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร

จากการศึกษาของ Thomas Curran อาจารย์จาก University of Bath ประเทศอังกฤษ และคณะได้อธิบายถึงอันตรายของการเป็น perfectionism ที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตเอาไว้ดังนี้

perfectionism ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร

Perfectionism อันตรายต่อสุขภาพจิต

สิ่งที่ตามมาจากการการยึดติดในความสมบูรณ์แบบ หรือ Perfectionism คือ ปัญหาด้านสุขภาพจิต อันได้แก่ ความกังวล ความกดดัน และอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจฆ่าตัวตายก็เป็นได้ เพราะก่อนหน้านี้ก็มีงานวิจัยที่ค้นพบว่า มากกว่าครึ่งของคนที่ฆ่าตัวตายนั้นเป็นพวกรักในความเพอร์เฟค สมบูรณ์แบบ และยังมีการศึกษาอื่นที่พบว่า การฆ่าตัวตายของคนวัยรุ่น และคนที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวมาจากความคาดหวังในตัวเองสูงที่เกินไป

อีกทั้ง Curran และคณะ ยังศึกษาด้วยวิธีการเก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมากกว่า 40,000 คนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทั้ง อเมริกา อังกฤษ และแคนาดา ตั้งแต่ปี 1989 จนถึงปี 2016 แล้วพบว่า ช่วงวัยรุ่นมีอัตราการเป็น Perfectionism ได้ถึง 33 %

นอกจากเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า และก่อให้เกิดแนวโน้มที่ทำให้เลือกฆ่าตัวตายก่อนวัยอันควรแล้ว ยังเสี่ยงต่อการเป็น ไบโพล่า (ฺBipolar) อีกด้วย เพราะมีการศึกษาพบว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเป็นไบโพล่าคือ ความวิตกกังวล

โรคซึมเศร้า คืออะไร ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างไร?

Perfectionism อันตรายต่อสุขภาพร่างกาย

นอกจากผลเสียต่อสุขภาพจิตแล้ว การเป็น Perfectionism ก็ยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วย การที่ยึดติดกับผลลัพธที่สมบุรณ์แบบ และการคาดหวังสูง ค่อนข้างส่งผลให้เกิดความเครียดอยู่ตลอดเวลา จนอาจทำให้เป็นโรคเครียดสะสม ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมา เช่น โรคความดันสูง ซึ่งอาจพัฒนากลายเป็นโรคในกลุ่มโรคหัวใจ และหลอดเลือดได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากในกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน หัวใจ ฯลฯ ก็จะส่งผลให้อาการกำเริบได้ง่ายขึ้น และยังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้มากขึ้นอีกด้วย

วิธีการรับมือกับ Perfectionism

Madeleine Ferrar นักจิตวิทยาจาก  Australian Catholic University  ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย พบว่าการสงสารและเห็นอกเห็นใจตัวเองจะช่วยลดอาการความผิดหวังสำหรับ Perfectionism ได้ การที่เราใจดี และเห็นใจในตัวเองมากขึ้นจะช่วยลดความแข็งกระด้างที่เกิดขึ้นระหว่างความยึดติดในสิ่งที่เพอร์เฟคกับความหดหู่ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นได้

เพราะในบางครั้งการคาดหวังที่สูงจนเกินไป ก็เกินขอบเขตที่เราจะทำได้ ตัวเราในช่วงวัย 20 ปีอาจจะไม่สามารถทำในสิ่งที่ยากขนาดนั้นได้นั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกแล้ว ฉะนั้นอย่าทำร้ายตัวเองให้มากนัก

ที่มา: medicalnewstoday

บทความแนะนำ