ข้อห้าม

ข้อห้ามเมื่อเข้านอน – 4 สิ่งที่ควรเลิกทำตั้งแต่ตอนนี้

Home / สุขภาพทั่วไป / ข้อห้ามเมื่อเข้านอน – 4 สิ่งที่ควรเลิกทำตั้งแต่ตอนนี้

เมื่อได้เวลาที่คุณจะเอนตัวลงนอนแล้วมาสำรวจตรวจตรากันหน่อยดีไหม ว่าคุณได้จัดการเรื่องส่วนตัวเรียบร้อยแล้วหรือยัง เพราะมีพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ 4 ประการ ที่ไม่ควรกระทำก่อนล้มตัวลงนอนอย่างเด็ดขาดถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไป

ข้อห้ามเมื่อเข้านอน

อย่านอนหลับไปพร้อมๆ กับนาฬิกาข้อมือ

เพราะขณะที่นาฬิกาเดินอยู่นั้น มันก็จะปล่อยพลังงานบางอย่างออกมา ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพระยะยาวรู้อย่างนี้แล้วก็อย่าใส่นาฬิกาข้อมือนอนเลยนะ

อย่าคุยโทรศัพท์มือถือจนหลับคาเครื่อง

รวมถึงการวางโทรศัพท์มือถือไว้ใกล้ ๆ ตัวด้วย เพราะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ระบุว่า โทรศัพท์มือถือจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมันจะส่งผลต่อระบบประสาทโดยตรงของคุณ

อย่าหลับพร้อมๆ กับเครื่องสำอาง

ไม่วาจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขนาดไหนต้องล้างเครืองสำอางออกให้หมด เพราะการหลับทั้ง ๆ เครื่องสำอางยังคาอยู่ที่ผิวหน้านั้น จะก่อให้เกิดปัญหาด้านผิวในระยะยาว

อย่านอนหลับทั้งๆ ที่ยังใส่ยกทรง

นักวิทยาศาสตร์ชาอเมริกันค้นพบว่าการใส่ยกทรงนานเกอน 12 ชั่วโมงจะเป็นการเพิ่มอัตรเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งทรงอกได้

บทความแนะนำ