ความเชื่อต้องห้าม ขณะมีประจำเดือน | เรื่องที่ผู้หญิงทุกคนต้องเจอ

ห้ามอาบน้ำเย็น ในช่วงที่มีประจำเดือน เป็นความเชื่อตั้งแต่อดีต เมื่อเวลามีประจำเดือน ฮอร์โมนในร่างกายจะมีการแปรปรวน ภูมิคุ้มกันลดลง