ความอ้วน ประเทศที่มีคนสุขภาพแย่ สร้างสุขภาพดี

10 ประเทศที่คนสุขภาพแย่ ที่สุดในโลก

Home / สุขภาพทั่วไป / 10 ประเทศที่คนสุขภาพแย่ ที่สุดในโลก

Clinic Compare เว็บไซต์ของจากประเทศอังกฤษ ได้ทำการรวบรวมสถิติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) CIA World Factbook และ World Lung Association ในหัวข้อการจัดอันดับประเทศที่มีคนสุขภาพแย่ที่สุด ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ จาก 179 ประเทศ แยกย่อนเป็นลักษณะการใช้ชีวิต อย่างปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ต่อคน ต่อปี รวมทั้งอัตราโรคอ้วนของคนในประเทศนั้นๆ

10 ประเทศที่คนสุขภาพแย่ ที่สุดในโลก

10. ประเทศลิทัวเนีย

ปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ของชาวลิทัวเนียคิดเป็น 18.2 ลิตร/ปี/คน

10. ประเทศสหรัฐอเมริกา (อันดับ 10 ด้วย)

ประเทศสหรัฐอเมริกมีจำนวนประชากรที่เป็นโรคอ้วนมากที่สุดในโลก  35% มีน้ำหนักตัวมากกว่าเกณฑ์

9. ประเทศลักเซมเบิร์ก

ชาวลักเซมเบิร์ก กว่า 25% เป็นโรคอ้วน

8. ประเทศโปแลนด์

เฉลี่ยแล้วสูบบุหรี่ 1,369 มวน/ปี และดื่มเครื่องดื่มเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 12.3 ลิตร/ปี

7. ประเทศโครเอเชีย

ประชากรประเทศนี้ดื่มแอลกอฮอล์หนักมากอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก คิดเป็น 13.6 ลิตร/คน/ปี

6. ประเทศฮังการี

ฮังการีเฉลี่ยแล้วประชากรในประเทศสูบบุหรี่ถึง 1,774 มวน/ปี

5. ประเทศสโลวาเกีย

ประชากรในประเทศสโลวาเกียเป็นโรคอ้วน 27.4%  นอกจากนี้ก็ยังเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศที่มีประชากรดื่มแอลกอฮอล์เยอะที่สุดในโลก

4. ประเทศเบลารุส

ประชากรในประเทศเบลารุสติดอันดับที่ 2 ทั้งการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ มากที่สุดในโลก

3. ประเทศสโลวีเนีย

ประชากรที่นี่เรียได้ว่าเป็นลูกค้ายาสูบรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 และยังมีปริมาณการสูบที่สูงมากถึง 2,637 มวน/ปี

2. ประเทศรัสเซีย

ในแต่ละปีจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยคิดเป็น 13.7 ลิตร/ปี และสูบบุหรี่ 2,690 มวน/ปี

1. ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

ประเทศนี้ได้รับมงด้านสุขภาพยอดแย่ที่สุดในโลก ตัวเลขที่วิเคราะห์ออกมาจากสถิตอสรุปออกมาเป็น ประชากรดื่มแอลกอฮอล์หนักสุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก สูบบุหรี่หนักเป็นอันดับที่ 11 และอีก 29.1% เป็นโรคอ้วน!!

ภาพจาก: unsplash.com