การขลิบหนังหุ้มปลาย ขลิบ ผู้ชาย หนังหุ้มปลาย อวัยวะเพศ

จำเป็นไหม? ผู้ชายต้องขลิบอวัยวะเพศ

Home / สุขภาพทั่วไป / จำเป็นไหม? ผู้ชายต้องขลิบอวัยวะเพศ

จำเป็นไหม? ผู้ชายต้องขลิบอวัยวะเพศ

การขริบหนังหุ้มปลายคืออะไร

หมายถึง การขริบหนังหุ้มปลาย อวัยเพศของชายเพื่อให้สามารถรูดหนังหุ้มอวัยวะเพศให้ เปิดเพื่อทำความสะอาด มีทั้งการขลิบตามหลักศาสนาและขลิบเพื่อการรักษาหนังหุ้มปลายไม่เปิด ถือเป็นวิธีการักษาหลังสุดหลังจากไม่สามารถรักษาด้วยวิธีการอื่นแล้ว ซึ่งจะขลิบหรือไม่สมควรที่จะให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมค่ะ โดยผู้ปกครองสามารถนำลูกหลานไปรับคำปรึกษาได้ในโรงพยาบาลทั่วไปที่มี ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยแพทย์ทั่วไปหรือกุมารศัลยแพทย์การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายค่ะ

จริงหรือไม่ที่การขลิบอวัยวะเพศช่วยป้องกันโรคได้

เรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อค่ะว่า “การขลิบหนังหุ้มปลายช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ “ แต่ในความเป็นจริงแล้วการขลิบหนังหุ้มปลายสามารถป้องกันและลดการแพร่โรคได้ เฉพาะบางโรคเท่านั้น เช่น หูด หงอนไก่ เป็นต้น โดยเพราะหนังหุ้มปลายที่ยาวอาจจะซ่อนโรคเหล่านี้ไว้ แต่โรคอื่นๆไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการขลิบหนังหุ้มปลายจะช่วยป้องกันได้ รวมถึง HIV ด้วย นอกจากนั้นในด้านการป้องกันมะเร็งอวัยวะเพศการขลิบหนังหุ้มปลายเมื่อหนัง หุ้มปลายไม่เปิดจริงๆ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นก็สามารถป้องกันโรคมะเร็งนี้ได้ค่ะ

 

ข้อมูลประกอบการเขียน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อ้างถึง www.thaiza.com