sex จิ๋ม จิมิ สุขศึกษา เพศศึกษา เพศสัมพันธ์

Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

รู้จักกับจิมิ หรือ จิ๋ม (อวัยวะเพศของผู้หญิง)

Home / เพศศึกษา / รู้จักกับจิมิ หรือ จิ๋ม (อวัยวะเพศของผู้หญิง)

“จิ๋ม” หรือระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงเราจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนภายนอกและส่วนภายใน สำหรับส่วนภายนอกที่เรียกว่า อวัยวะเพศ ประกอบด้วย

รู้จัก จิมิ

เนินอวัยวะเพศ

เป็นส่วนผิวหน้ามีลักษณะเป็นเนื้อนูนเรียกว่า เนินเนื้อหัวเหน่า บริเวณนี้ประกอบด้วยผิวหนังนูนเป็นเนินชั้นไขมัน เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นจะมีขนเจริญงอกออกมาปกคลุมเนินนูนไว้ เพื่อช่วยลดแรงกระแทกและการเสียดสีขณะมีเพศสัมพันธ์

แคมนอก

จะปิดปุ่มคลิตอริสไว้ และจะยาวไปถึงด้านหลังก่อนถึงทวารหนัก แคมนอกจะหนาและมีขนปกคลุมอยู่ด้านนอก ส่วนด้านในจะมีสีคล้ำและเป็นลายๆ เวลาที่ผู้หญิงถูกปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ แคมนอกจะเปิดออกเพื่อเปิดทางการสอดเข้าขององคชาต (น้องจู๋)

แคมใน

จะเป็นส่วนที่เชื่อมติดกับปุ่มคลิตอริส (หรือปุ่มเร้าอารมณ์) ซึ่งเป็นจุดสร้างความสุขทางเพศ แคมในจะบางกว่าแคมนอก สีสันจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคนตั้งแต่ชมพูอ่อนจนถึงสีน้ำตาลเข้ม และบางคนอาจมีแคมในห้อยออกมาใต้แคมนอกก็ได้

คลิตอริส (ปุ่มเร้าอารมณ์)

ประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่แข็งตัว ขยาย และหดตัวได้ เช่นเดียวกับองคชาติ อยู่เหนือรูเปิดของช่องปัสสาวะเล็กน้อย

sex

ช่องคลอด

มีความยาวประมาณ 3-4 นิ้ว มีความยืดหยุ่นคือสามารถยืดตัวได้ทั้งตาม
แนวกว้างและแนวยาว เป็นบริเวณที่รองรับการสอดใส่ขององคชาติขณะมีเพศสัมพันธ์

เยื่อพรหมจรรย์

คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่า เยื่อพรหมจรรย์เป็นเยื่อแผ่นบางๆ คล้ายกระดาษทิชชูซึ่งฉีกขาดได้ง่าย และเป็นสัญลักษณ์ของหญิงที่ไม่เคยร่วมเพศมาก่อน ที่จริงแล้วเยื่อพรหมจรรย์ไม่ใช่เยื่อบางๆ แต่เป็นขอบของเนื้อเยื่อที่มีลักษณะคล้ายวงแหวน อยู่ถัดจากปากช่องคลอดเข้าไปราว 1 ซม. และอาจจะฉีกขาดได้ง่ายแม้จากการเล่นกีฬา หรือปั่นจักรยาน