พื้นที่จำกัด ออกกำลังกาย ออฟฟิศซินโดรม

16 วิธีขยับร่างกายในออฟฟิศ ไปทำงานก็สุขภาพดีได้

Home / สุขภาพทั่วไป / 16 วิธีขยับร่างกายในออฟฟิศ ไปทำงานก็สุขภาพดีได้

คู่มือ ชวนขยับ : นั่งนาน อันตราย ชวนกันขยับ ยืดเหยียด ผ่อนคลายความเครียด ป้องกันออฟฟิศซินโครมและโรคติดต่อเรื้อรัง โดย สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

16 วิธีขยับร่างกายในออฟฟิศ

16 ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อ ช่วยให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่น ไม่ยึดติด เพิ่มมุมการเคลื่อนไหว ป้องกันการบาดเจ็บ

16 ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อ ช่วยให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่น ไม่ยึดติด เพิ่มมุมการเคลื่อนไหว ป้องกันการบาดเจ็บ

ท่าที่ 1 ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนลำคอ

ท่าที่ 1 ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนลำคอ

ท่าที่ 2 ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนลำคอ

ท่าที่ 3 ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนลำคอ

ควรเริ่มทำช้าๆ และออกแรงเบาๆ ก่อน

ท่าที่ 4 ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อ บริเวณหัวไหล่

ท่าที่ 5 ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อ บริเวณหัวไหล่

*ข้อ 5-6 สลับกันนะคะ

ท่าที่ 6 ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อ บริเวณหัวไหล่

ท่าที่ 7

นั่งหลังตรง มือประสานเหนือศรีษะ เหยียดแขนขึ้นด้านบนให้สุด

หน้าอก

ท่าที่ 8 ท่าบริหารเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก

นั่งหลังตรง ไม่พิงพนักเก้าอี้

ช่วงล่าง

ท่าที่ 9 ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหลังช่วงล่าง ข้างลำตัวและสะโพก

ท่าที่ 9 ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหลังช่วงล่างง ข้างลำตัวและสะโพก

ท่าที่ 10 ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหลังช่วงล่าง ข้างลำตัวและสะโพก

ท่าที่ 11 ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหลังช่วงล่าง ข้างลำตัวและสะโพก

ท่าที่ 12 ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหลังช่วงล่าง ข้างลำตัวและสะโพก

ข้อต่อบริเวณเข่า

ท่าที่ 13 ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อบริเวณเข่า

ข้อเท้า

ท่าที่ 14 ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อ บริเวณข้อเท้า

ท่าที่ 15 ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อบริเวณข้อเท้า

ท่าที่ 15 ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อบริเวณข้อเท้า

ท่าที่ 16 ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อบริเวณข้อเท้า

ท่าที่ 16 ท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อบริเวณข้อเท้า

คู่มือชวนขยับ อ่านแบบออนไลน์ได้ที่ MBookStore.com

บทความแนะนำ